Waardwonen

Onderhoudswerkzaamheden huurwoningen

In opdracht van Waardwonen voeren wij dagelijks onderhoudswerkzaamheden uit aan woningen, appartementen en ander voorkomend vastgoed. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van onderhoud zoals reparatieverzoeken, mutatieonderhoud, medische aanpassingen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten, woningverbetering (keuken, badkamer, toilet) en de woning aanpassen volgens de richtlijnen van het politiekeurmerk Veilig Wonen. Om dit werk uit te voeren beschikken we over alle mogelijke vakdisciplines: timmerwerk, loodgieterwerk, schilderwerk, elektriciteitwerk, metselwerk en tegelwerk.

Over Waardwonen:
Waardwonen verhuurt en beheert woningen voor alle doelgroepen in Angeren, Bemmel, Doornenburg, Haalderen, Huissen en Millingen aan de Rijn. De belangrijkste taak is het bieden van goede, betaalbare huurwoningen voor mensen met een lager inkomen. Waardwonen beschikt over een divers woningbezit. Zo verhuren ze eengezinswoningen, boven- en benedenwoningen, seniorenwoningen, woningen die zijn aangepast voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en woningen die behoren tot een woongroep. Door de gevarieerde en betaalbare huurprijzen maakt Waardwonen zich sterk om iedereen een eerlijke kans op de woningmarkt te geven.

Daarnaast bouwt en beheert Waardwonen huur- en koopwoningen, verkoopt bestaande woningen en draagt bij aan de herontwikkeling van wijken.

Portfolio Details

  • Categories Verbouw / renovatie
  • Omschrijving:Onderhoudswerkzaamheden huurwoningen
  • Opdrachtgever:Waardwonen
  • Oplevering:2017 -doorlopend-

waardwonen-logo