Uitkijktoren Groenlanden

In opdracht van Staatsbosbeheer hebben wij het kastanje houtwerk gecontroleerd en gerepareerd van de uitkijktoren in het natuurgebied de Groenlanden te Ooij.
De uitkijktoren is door vandalen vernield waardoor o.a. een balustrade was afgebroken. Zie onderstaande link:
www.gelderlander.nl

De werkzaamheden zijn door ons in mei 2017 afgerond:
www.gelderlander.nl

Over de uitkijktoren:
De toren staat aan de Langstraat, een fiets- en wandelpad vlakbij café Oortjeshekken. Je kijkt er uit over een oude kleiput waar nachtegalen broeden en bevers burchten bouwen.
De ijsvogel zit er ook. De toren staat op de grens van een wandelgebied en een gebied waar de natuur met rust gelaten moet worden, en is bedoeld om ook ontoegankelijke natuur te laten zien. De toren is in 2008 gebouwd en is ongeveer 6 meter hoog.

Over Staatsbosbeheer:

Staatsbosbeheer is het groene nutsbedrijf van Nederland. Ze ontwikkelen en beschermen het groene erfgoed van ons land. Ze zorgen dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving. Ze brengen natuur dichter bij de mensen, nu en in de toekomst.
Staatsbosbeheer is in 1899 opgericht en in 1998 verzelfstandigd tot een Rechtspersoon met een Wettelijke Taak (RWT). De organisatie is bij wet ingesteld, niet hiërarchisch ondergeschikt aan de minister en als zodanig een zelfstandig bestuursorgaan van de Rijksoverheid, ressorterend binnen het domein van het Ministerie van Economische Zaken.
Voor meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl

Portfolio Details

  • Categories Verbouw / renovatie
  • Omschrijving:Reparatie uitkijktoren natuurgebied Groenlanden
  • Opdrachtgever:Staatsbosbeheer
  • Oplevering:Mei 2017