Disclaimer

Deze Disclaimer heeft betrekking op de actualiteit van de informatie op de website(s) van Aannemingsbedrijf Spann-Eerden.

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Aannemingsbedrijf Spann-Eerden deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Aannemingsbedrijf Spann-Eerden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.